Pub-Sub Pattern - 4. Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept ()
Pub-Sub Pattern - 4. Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Avgitte datadistribusjoner
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datakonsumenter
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datatilbyder
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Innhentede datadistribusjoner
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Publiserte datadistribusjoner
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Innhentet datapublikasjon
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Spørringer mot publikasjon
beskriver Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Publisering arkitekturmønster
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept API for spørring mot hendelsesliste
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datatilbyders publiseringsløsning
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datapublikasjon
har Datatilbyders publiseringsløsning API for spørring mot hendelsesliste
skriver Datatilbyders publiseringsløsning Datapublikasjon
assosiert med Datatilbyders publiseringsløsning Datatilbyder
Datapublikasjon Publiserte datadistribusjoner
notifikasjoner API for spørring mot hendelsesliste Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
leser API for spørring mot hendelsesliste Datapublikasjon
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Innhentet datapublikasjon
assosiert med Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datakonsumenter
spørring mot hendelsesliste Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data API for spørring mot hendelsesliste
tilsvarer Innhentet datapublikasjon Datapublikasjon
Innhentet datapublikasjon Innhentede datadistribusjoner
supplerende hendelsesrelaterte data Datatilbyder Datakonsumenter
tilsvarer Innhentede datadistribusjoner Publiserte datadistribusjoner