Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept ()