Få tilgang til og innhent notifikasjoner og tilleggsdata ()