Formidle informasjon om behov for deling av data ()