Etabler standardløsninger for søk, integrasjon og tilgangskontroll ()