Etabler operative prosesser og ressurser for drift og feilhåndtering ()