Avgi forespurte notifikasjoner ()
Avgi forespurte notifikasjoner
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste Motta forespørsel om notifikasjoner
spesialiserer Avgi forespurte notifikasjoner gjennom API Avgi forespurte data gjennom API
Avgi forespurte notifikasjoner gjennom API Autentiser konsument og kontroller tilgang
realiserer Avgi forespurte notifikasjoner gjennom API Avgi forespurte notifikasjoner
Avgi forespurte notifikasjoner gjennom API Avgi utvalgte notifikasjoner
Avgi forespurte notifikasjoner gjennom API Motta forespørsel om notifikasjoner
Avgi forespurte notifikasjoner gjennom API Tilpass innhold til konsument (dersom aktuelt)
Motta forespørsel om notifikasjoner Autentiser konsument og kontroller tilgang
Motta forespørsel om notifikasjoner Forespørsel om notifikasjoner
Avgi utvalgte notifikasjoner Utvekslet hendelsesliste
Avgi utvalgte notifikasjoner Forespørsel om notifikasjoner
Tilpass innhold til konsument (dersom aktuelt) Avgi utvalgte notifikasjoner
Tilpass innhold til konsument (dersom aktuelt) Forespørsel om notifikasjoner
Autentiser konsument og kontroller tilgang Tilpass innhold til konsument (dersom aktuelt)
ansvarlig Datatilbyder Avgi forespurte notifikasjoner
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Tilpass innhold til konsument (dersom aktuelt)
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Publisert hendelsesliste
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Utvekslet hendelsesliste
Autentiseringstjeneste Autentiser konsument og kontroller tilgang
Tilgangskontroll-tjeneste Autentiser konsument og kontroller tilgang
filtrert Utvekslet hendelsesliste Publisert hendelsesliste
Utvekslet hendelsesliste Utvekslet notifikasjon
Publisert hendelsesliste Publisert notifikasjon
eventuelt minimert Utvekslet notifikasjon Publisert notifikasjon