Strategiske Mål, delmål og tiltak ()
Strategiske Mål, delmål og tiltak
difi:namespace
Brukerorientering
Altinn skal møte brukernes forventninger til dagens digitale løsninger
Altinn-organisasjonen skal være en aktiv pådriver for brukerorienterte tjenester realisert i Altinn
Altinn skal presentere offentlig informasjon enkelt og lett tilgjengelig, og sikre at brukerne finner frem til digitale tjenester
Innbyggertjenester bør i høyere grad realiseres i Altinn for å oppnå gjenbruk og ensartet utforming av tjenester
Brukerne skal kunne styre hvem som har tilgang til deres data
Digital Agenda
Brukeren i sentrum
IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
Styrket digital kompetanse og deltagelse
Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Godt personvern og god informasjonssikkerhet
Støtte til myndighetsutøvelse
Altinnorganisasjonens støtte til tjenesteutvikling skal prioriteres slik at den gir størst samfunnsøkonomisk nytte
Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen
Altinn skal sikre den enkelte myndighet trygghet og forutsigbarhet for oppgaveutførelsen
Samhandling
Altinnorganisasjonen skal være pådriver og rådgiver for realisering av digital samhandling i offentlig sektor
Det skal videreutvikes funksjonalitet i Altinn for å lage helhetlige tjenester som støtter brukerens prosess
Altinn skal samhandle med nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og inngå i en helhetlig felles arkitektur
Altinn skal ha grensesnitt og integrasjoner mot europeisk infrastruktur
Innovasjon og næringsutvikling
Altinn skal styrke samfunnets evne til endring og fleksibilitet gjennom innovasjon og samarbeid nasjonalt og internasjonalt
Altinn skal legge til rette for at tjenesteeiere og aktører innen digitalisering kan utnytte potensialet i Altinnn, og raskt teste ut og få satt nye løsninger i produksjon
Altinn skal være en pådriver for aktiviteter og verktøy som bidrar til optimal oppgavedeling mellom forvaltning og næringsliv
Tiltaksområde 1: Ny tjenesteutviklingsløsning
1.2 Oppdatere SERES
1.1 Tjenester 3.0
Tiltaksområde 2 Brukerorientert design
2.2 xx
2.1 Modernisering av altinnportalen
Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling
4.2 Felles datakatalog
4.1 Felles rammeverk for informasjonsforvaltning
4.3 Felles tjenestekatalog
4.4 Tilgjengeliggjøre grunndata
4.5 Gjenbruk som hovedregel
Tiltaksområde 5: Selvbetjening for tjenesteeiere
5.2 selvbetjent infrastruktur
5.1 Administrativ selvbetjening
Tiltaksområde 3:
3.2
3.1
3.3
3.4
3.5
Tiltaksområde 6: Komplett autorisasjonsløsning
6.2 Forbedret autorisasjonsfunksjonalitet
6.1 Sanntidstilgang for komplette grunndataregister
6.3 Videreutvikle samtykkefunksjonalitet
Brukerorientering Godt personvern og god informasjonssikkerhet
Brukerorientering Altinn skal presentere offentlig informasjon enkelt og lett tilgjengelig, og sikre at brukerne finner frem til digitale tjenester
Brukerorientering Brukerne skal kunne styre hvem som har tilgang til deres data
Brukerorientering Brukeren i sentrum
Brukerorientering Styrket digital kompetanse og deltagelse
Brukerorientering Altinn-organisasjonen skal være en aktiv pådriver for brukerorienterte tjenester realisert i Altinn
Brukerorientering Altinn skal møte brukernes forventninger til dagens digitale løsninger
Brukerorientering Innbyggertjenester bør i høyere grad realiseres i Altinn for å oppnå gjenbruk og ensartet utforming av tjenester
Digital Agenda Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Digital Agenda Godt personvern og god informasjonssikkerhet
Digital Agenda IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
Digital Agenda Styrket digital kompetanse og deltagelse
Digital Agenda Brukeren i sentrum
Støtte til myndighetsutøvelse Altinn skal sikre den enkelte myndighet trygghet og forutsigbarhet for oppgaveutførelsen
Støtte til myndighetsutøvelse Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen
Støtte til myndighetsutøvelse IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
Støtte til myndighetsutøvelse Altinnorganisasjonens støtte til tjenesteutvikling skal prioriteres slik at den gir størst samfunnsøkonomisk nytte
Støtte til myndighetsutøvelse Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Samhandling Altinnorganisasjonen skal være pådriver og rådgiver for realisering av digital samhandling i offentlig sektor
Samhandling Altinn skal ha grensesnitt og integrasjoner mot europeisk infrastruktur
Samhandling Altinn skal samhandle med nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og inngå i en helhetlig felles arkitektur
Samhandling Det skal videreutvikes funksjonalitet i Altinn for å lage helhetlige tjenester som støtter brukerens prosess
Samhandling Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Innovasjon og næringsutvikling Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Innovasjon og næringsutvikling Altinn skal legge til rette for at tjenesteeiere og aktører innen digitalisering kan utnytte potensialet i Altinnn, og raskt teste ut og få satt nye løsninger i produksjon
Innovasjon og næringsutvikling Altinn skal styrke samfunnets evne til endring og fleksibilitet gjennom innovasjon og samarbeid nasjonalt og internasjonalt
Innovasjon og næringsutvikling Altinn skal være en pådriver for aktiviteter og verktøy som bidrar til optimal oppgavedeling mellom forvaltning og næringsliv
Innovasjon og næringsutvikling IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
Tiltaksområde 1: Ny tjenesteutviklingsløsning 1.2 Oppdatere SERES
Tiltaksområde 1: Ny tjenesteutviklingsløsning 1.1 Tjenester 3.0
1.2 Oppdatere SERES Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen
1.1 Tjenester 3.0 Altinn skal møte brukernes forventninger til dagens digitale løsninger
1.1 Tjenester 3.0 Altinn skal presentere offentlig informasjon enkelt og lett tilgjengelig, og sikre at brukerne finner frem til digitale tjenester
Tiltaksområde 2 Brukerorientert design 2.1 Modernisering av altinnportalen
Tiltaksområde 2 Brukerorientert design 2.2 xx
2.1 Modernisering av altinnportalen Altinn skal presentere offentlig informasjon enkelt og lett tilgjengelig, og sikre at brukerne finner frem til digitale tjenester
2.1 Modernisering av altinnportalen Altinn skal møte brukernes forventninger til dagens digitale løsninger
Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling 4.2 Felles datakatalog
Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling 4.5 Gjenbruk som hovedregel
Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling 4.3 Felles tjenestekatalog
Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling 4.1 Felles rammeverk for informasjonsforvaltning
Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling 4.4 Tilgjengeliggjøre grunndata
4.2 Felles datakatalog Altinn skal samhandle med nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og inngå i en helhetlig felles arkitektur
4.1 Felles rammeverk for informasjonsforvaltning Altinn skal samhandle med nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og inngå i en helhetlig felles arkitektur
4.3 Felles tjenestekatalog Altinn skal samhandle med nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og inngå i en helhetlig felles arkitektur
4.3 Felles tjenestekatalog Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen
4.4 Tilgjengeliggjøre grunndata Det skal videreutvikes funksjonalitet i Altinn for å lage helhetlige tjenester som støtter brukerens prosess
Tiltaksområde 5: Selvbetjening for tjenesteeiere 5.2 selvbetjent infrastruktur
Tiltaksområde 5: Selvbetjening for tjenesteeiere 5.1 Administrativ selvbetjening
5.2 selvbetjent infrastruktur Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen
5.1 Administrativ selvbetjening Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen
Tiltaksområde 3: 3.5
Tiltaksområde 3: 3.3
Tiltaksområde 3: 3.4
Tiltaksområde 3: 3.1
Tiltaksområde 3: 3.2
Tiltaksområde 6: Komplett autorisasjonsløsning 6.3 Videreutvikle samtykkefunksjonalitet
Tiltaksområde 6: Komplett autorisasjonsløsning 6.2 Forbedret autorisasjonsfunksjonalitet
Tiltaksområde 6: Komplett autorisasjonsløsning 6.1 Sanntidstilgang for komplette grunndataregister
6.2 Forbedret autorisasjonsfunksjonalitet Brukerne skal kunne styre hvem som har tilgang til deres data
6.1 Sanntidstilgang for komplette grunndataregister Det skal videreutvikes funksjonalitet i Altinn for å lage helhetlige tjenester som støtter brukerens prosess
6.1 Sanntidstilgang for komplette grunndataregister Altinn skal samhandle med nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og inngå i en helhetlig felles arkitektur
6.3 Videreutvikle samtykkefunksjonalitet Brukerne skal kunne styre hvem som har tilgang til deres data