Altinn skal møte brukernes forventninger til dagens digitale løsninger ()