Altinn skal være en pådriver for aktiviteter og verktøy som bidrar til optimal oppgavedeling mellom forvaltning og næringsliv ()