Altinn-organisasjonen skal være en aktiv pådriver for brukerorienterte tjenester realisert i Altinn ()