Altinn skal legge til rette for at tjenesteeiere og aktører innen digitalisering kan utnytte potensialet i Altinnn, og raskt teste ut og få satt nye løsninger i produksjon ()