Tiltaksområde 4: Tilrettelegging for samhandling ()