IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet ()