Altinnorganisasjonen skal være pådriver og rådgiver for realisering av digital samhandling i offentlig sektor ()