Altinn skal ha grensesnitt og integrasjoner mot europeisk infrastruktur ()