Det skal videreutvikes funksjonalitet i Altinn for å lage helhetlige tjenester som støtter brukerens prosess ()