Altinn skal presentere offentlig informasjon enkelt og lett tilgjengelig, og sikre at brukerne finner frem til digitale tjenester ()