Altinn skal bidra til at tjenesteeierne enkelt kan ta i bruk separate deler av løsningen ()