2018

Releaser av Altinn i løpet av 2018

 • 18.12
 • Visning av organisasjonsform i REST, styre utsendelse av varsel ved prefill, feilrettinger m.m.

 • 18.11
 • Forbedringer, fjerning av ALLEA, ytelse, feilrettinger m.m.

 • 18.10
 • Slette meldinger permanent, andre forbedringer, feilrettinger m.m.

 • 18.9
 • Støtte for eIDAS autentisering, mindre forbedringer, feilrettinger m.m.

 • 18.8
 • Rediger lagrede søk, app uri scheme for samtykke, metadata på skjema, feilrettinger m.m.

 • 18.7
 • Mindre forbedringer, filopplasting i Safari, feilrettinger m.m.

 • 18.6
 • Videresending av skatteoppgjør til andre digitale postkasser, feilrettinger m.m.

 • 18.5
 • Forbedringer på varsling og portal samt div bugfiks.

 • 18.4
 • Varslingsadresser fra Enhetsregisteret i Altinn, mindre forbedringer i portal, flere endringer på eksterne API og div bugfiks.

 • 18.3
 • Oppgradert database samt bedre ytelse, stabilitet og robusthet

 • 18.2
 • Diverse forbedringer relatert til skattemeldingen.

 • 18.1
 • Del tilgang, slette delegeringer på instans-nivå, diverse bugfix ...