Altinn endringslogg

Ch-ch-ch-changes!

 • 2018
 • Endringer innført i 2018

  • 18.12
  • Visning av organisasjonsform i REST, styre utsendelse av varsel ved prefill, feilrettinger m.m.

  • 18.11
  • Forbedringer, fjerning av ALLEA, ytelse, feilrettinger m.m.

  • 18.10
  • Slette meldinger permanent, andre forbedringer, feilrettinger m.m.

  • 18.9
  • Støtte for eIDAS autentisering, mindre forbedringer, feilrettinger m.m.

  • 18.8
  • Rediger lagrede søk, app uri scheme for samtykke, metadata på skjema, feilrettinger m.m.

  • 18.7
  • Mindre forbedringer, filopplasting i Safari, feilrettinger m.m.

  • 18.6
  • Videresending av skatteoppgjør til andre digitale postkasser, feilrettinger m.m.

  • 18.5
  • Forbedringer på varsling og portal samt div bugfiks.

  • 18.4
  • Varslingsadresser fra Enhetsregisteret i Altinn, mindre forbedringer i portal, flere endringer på eksterne API og div bugfiks.

  • 18.3
  • Oppgradert database samt bedre ytelse, stabilitet og robusthet

  • 18.2
  • Diverse forbedringer relatert til skattemeldingen.

  • 18.1
  • Del tilgang, slette delegeringer på instans-nivå, diverse bugfix ...

 • 2017
 • Endringer innført i 2017

  • 17.3
  • Søk på tvers av aktører, soft due date, og masse bugfix og mindre forbedringer...

  • 17.2
  • Nytt design, ny innboks, ny infoportal, nytt søk, papirkurv, klientdelegering, tilpasset hjelp, designsystem, +++

  • 17.1.1
  • 500 MB på REST og webservices, forbedringer av samtykke samt utvidet API for forms og attachments

  • Etablering
  • Bytte av leverandører, nye avtaler, ny teknisk driftsplattform

  • 17.1
  • Digital post til virksomheter, dialog med egenregistrerte brukere, nye sider for pålogging, heving av sikkerhetsnivå for SMS, +++

 • 2016
 • Endringer innført i 2016

  • 16.1
  • Samtykkebasert datadeling, betalingsløsning, nytt design for roller og rettigheter, videresending av post til innbygger, +++

 • 2015
 • Endringer innført i 2015

  • 15.3
  • Støtte for virksomhetssertifikat i REST API, tekniske forbedringer, EIR, innlogging med utenlandsk id (eIDAS), +++

  • 15.2
  • Ny formidlingstjeneste, forenklet registrering av kontaktinformasjon, forbedret parallell signering, delegering via REST API, +++

  • 15.1
  • Splitt av data, automatisert deploy, ny prosess-komponent, mastertjenester, ny startside i TUL, type-ahead i klientliste, +++