2017

Releaser av Altinn i løpet av 2017

  • 17.3
  • Søk på tvers av aktører, soft due date, og masse bugfix og mindre forbedringer...

  • 17.2
  • Nytt design, ny innboks, ny infoportal, nytt søk, papirkurv, klientdelegering, tilpasset hjelp, designsystem, +++

  • 17.1.1
  • 500 MB på REST og webservices, forbedringer av samtykke samt utvidet API for forms og attachments

  • Etablering
  • Bytte av leverandører, nye avtaler, ny teknisk driftsplattform

  • 17.1
  • Digital post til virksomheter, dialog med egenregistrerte brukere, nye sider for pålogging, heving av sikkerhetsnivå for SMS, +++