2016

Releaser av Altinn i løpet av 2016

  • 16.1
  • Samtykkebasert datadeling, betalingsløsning, nytt design for roller og rettigheter, videresending av post til innbygger, +++