Oppsummering målbildearbeidet ()
Oppsummering målbildearbeidet
difi:namespace
Spor 1 Behov
Videreutvikle data- og API-katalog
Oppgradering av tjenesteutviklingsplattform
Videreutvikle autorisasjons- og fullmaktsløsninger
Behovskartlegging fra tjenesteeiere og samarbeidspartnere
Levere med større forutsigbarhet
Spor 2 - Muligheter
Innsikt fra leverandørmarkedet
?
??
???
Spor 3 - Kommunal sektor
Mulighet for å dele kode og gjenbruke tjenester
Tilby bruksbaserte forretningsmodeller
Kommunal sektor ønsker lettere tilgang til Altinns tjenester
KS har ingen selvstendig strategi for å jobbe tettere med Altinn
? (copy)
Spor 3 - Nasjonale aktører
Difi har Peppol som preferert rammeverk for utveksling av data
Prinsippene fra DSOP-anbefalingene vektlegger at arkitekturvalg må tas ut fra egnethet, ikke mandat
NAV, Skatteetaten og andre store foretrekker direkte oppslag uten Altinn som "proxy" eller mellommann
Altinn må tilby "merverdi" for tjenesteeiere som ønsker tilgang til grunndata
Beat them / Join them
Uklart hvilken rolle KoFuVi har vs Integrasjonspunktet
Spor 3 - Brønnøysundregistrenes virksomhet
Manglende samordning mellom BRSYS, 100 % og Altinn
Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring
Manglende samordning mellom KoFuVi og API-katalogen
Gjennomføre Prosjekt Tjenester 3.0
Gjennomføre Tiltak Autorisasjon fra Handlingsplan
Fortsette tiltak under Informasjonsforvaltning (Data- og API-katalog)
Gjennomføre tiltak for å sikre leveranseevne
Avklare grensesnitt 100%, BRSYS og Tjenester 3.0
Avklare grensesnitt KoFuVi vs API-katalogen
Strategi og handlingsplan for videreutvikling av styringsmodell og finansieringsmodell
Utvikle allianse- og samarbeidsstrategi
Kartlegge behov for Altinn som Proxy - tilbyder av registerdata
Spor 1 Behov Levere med større forutsigbarhet
Spor 1 Behov Videreutvikle autorisasjons- og fullmaktsløsninger
Spor 1 Behov Videreutvikle data- og API-katalog
Spor 1 Behov Oppgradering av tjenesteutviklingsplattform
Spor 1 Behov Behovskartlegging fra tjenesteeiere og samarbeidspartnere
Behovskartlegging fra tjenesteeiere og samarbeidspartnere Videreutvikle data- og API-katalog
Behovskartlegging fra tjenesteeiere og samarbeidspartnere Levere med større forutsigbarhet
Behovskartlegging fra tjenesteeiere og samarbeidspartnere Oppgradering av tjenesteutviklingsplattform
Behovskartlegging fra tjenesteeiere og samarbeidspartnere Videreutvikle autorisasjons- og fullmaktsløsninger
Spor 2 - Muligheter ???
Spor 2 - Muligheter ??
Spor 2 - Muligheter ?
Spor 2 - Muligheter Innsikt fra leverandørmarkedet
Innsikt fra leverandørmarkedet ??
Innsikt fra leverandørmarkedet ???
Innsikt fra leverandørmarkedet ?
Spor 3 - Kommunal sektor Kommunal sektor ønsker lettere tilgang til Altinns tjenester
Spor 3 - Kommunal sektor Mulighet for å dele kode og gjenbruke tjenester
Spor 3 - Kommunal sektor ? (copy)
Spor 3 - Kommunal sektor Tilby bruksbaserte forretningsmodeller
Spor 3 - Kommunal sektor KS har ingen selvstendig strategi for å jobbe tettere med Altinn
Kommunal sektor ønsker lettere tilgang til Altinns tjenester Mulighet for å dele kode og gjenbruke tjenester
Kommunal sektor ønsker lettere tilgang til Altinns tjenester Tilby bruksbaserte forretningsmodeller
KS har ingen selvstendig strategi for å jobbe tettere med Altinn ? (copy)
Spor 3 - Nasjonale aktører Prinsippene fra DSOP-anbefalingene vektlegger at arkitekturvalg må tas ut fra egnethet, ikke mandat
Spor 3 - Nasjonale aktører Altinn må tilby "merverdi" for tjenesteeiere som ønsker tilgang til grunndata
Spor 3 - Nasjonale aktører Uklart hvilken rolle KoFuVi har vs Integrasjonspunktet
Spor 3 - Nasjonale aktører Difi har Peppol som preferert rammeverk for utveksling av data
Spor 3 - Nasjonale aktører Beat them / Join them
Spor 3 - Nasjonale aktører NAV, Skatteetaten og andre store foretrekker direkte oppslag uten Altinn som "proxy" eller mellommann
Difi har Peppol som preferert rammeverk for utveksling av data Beat them / Join them
Prinsippene fra DSOP-anbefalingene vektlegger at arkitekturvalg må tas ut fra egnethet, ikke mandat Altinn må tilby "merverdi" for tjenesteeiere som ønsker tilgang til grunndata
NAV, Skatteetaten og andre store foretrekker direkte oppslag uten Altinn som "proxy" eller mellommann Altinn må tilby "merverdi" for tjenesteeiere som ønsker tilgang til grunndata
Spor 3 - Brønnøysundregistrenes virksomhet Manglende samordning mellom KoFuVi og API-katalogen
Spor 3 - Brønnøysundregistrenes virksomhet Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring
Spor 3 - Brønnøysundregistrenes virksomhet Manglende samordning mellom BRSYS, 100 % og Altinn
Manglende samordning mellom BRSYS, 100 % og Altinn Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring
Manglende samordning mellom KoFuVi og API-katalogen Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring
Gjennomføre Prosjekt Tjenester 3.0 Mulighet for å dele kode og gjenbruke tjenester
Gjennomføre Prosjekt Tjenester 3.0 Oppgradering av tjenesteutviklingsplattform
Gjennomføre Tiltak Autorisasjon fra Handlingsplan Videreutvikle autorisasjons- og fullmaktsløsninger
Fortsette tiltak under Informasjonsforvaltning (Data- og API-katalog) Videreutvikle data- og API-katalog
Gjennomføre tiltak for å sikre leveranseevne Levere med større forutsigbarhet
Avklare grensesnitt 100%, BRSYS og Tjenester 3.0 Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring
Avklare grensesnitt KoFuVi vs API-katalogen Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring
Strategi og handlingsplan for videreutvikling av styringsmodell og finansieringsmodell Tilby bruksbaserte forretningsmodeller
Utvikle allianse- og samarbeidsstrategi ? (copy)
Utvikle allianse- og samarbeidsstrategi Beat them / Join them
Kartlegge behov for Altinn som Proxy - tilbyder av registerdata Altinn må tilby "merverdi" for tjenesteeiere som ønsker tilgang til grunndata