Altinn må tilby "merverdi" for tjenesteeiere som ønsker tilgang til grunndata ()