Prinsippene fra DSOP-anbefalingene vektlegger at arkitekturvalg må tas ut fra egnethet, ikke mandat ()