Kommunal sektor ønsker lettere tilgang til Altinns tjenester ()