Strategi og handlingsplan for videreutvikling av styringsmodell og finansieringsmodell ()