Brønnøysundregistrene må ha en felles virksomhetsarkitektur og -styring ()