Skjenkebevilgning ()
Skjenkebevilgning
difi:namespace
Foretaksetablering
Sette opp sperrret Bankkonto
Stifte selskap (velge organisasjonsform)
Innbetaling av aksjekapital
Registrer foretak
Etablere foretak
Entreprenør / søker
Næringsetaten
Brønnøysundregistrene
Bank
Serverings- og skjenkebevilning
Sender bevillings-papirer til bryggeri og vinmonopol
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste
Bemerkninger som gjelder manglende/forsinket betaling av skatt og avgift
Vandel og omstendighetene rundt stedet
Vandel, herunder bemerkninger som gjelder ligning, mva og foretatt bokettersyn
Helsemessige og sosiale forhold (kan også gå på beliggenhet)
Motta søknad
Behandle, fatte vedtak
Ta kunnskaps-og etablererprøven
Sende inn forventet alkoholsalg. Betale skjenke-bevillingsgebyr
Få skjenke- og serveringstilatelse
Mattilsynet
Poitiet
Skatt
Vinmonopol og bryggeri
Kursholder
Altinn
Fagsystem
Kemner
Bydelsutvalg
Nasjonalt bevilgningsregister
FIKS
Helsedirektoratet
Vandelsattest
Utredning av omstendigheter rundt stedet
Uttalselse om utestående skatter og avgifter for involverte personer og virksomheter.
Vann-og avløpsetaten
Rørlegger
Plan og bygg
Lokaliteter
Sjekk registrert og installert fettutskiller
Godkjenne lokaler
Enhetsregsiteret
Tømmeavtale
Skjenkebevilgning
SvarUT
Matrikkelen
Huseier, Revisor, Tidligere eier, Kartverket
Beskrivelse av stedets beliggenhet, Leiekontrakt eller skjøte • Grunneiers tillatelse til uteservering • Tegning av lokalet inne og ute • Aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler
Bekreftelse på bestått etablererprøve
Firmaattest
Hent firmaattest
Kun én gang (once only)
Digitalt førstevalg
Registrering hos Mattilsynet
Registrering hos Mattilsynet
Gjøre det vanskelig for de som ikke er ærlige
Gjøre det lett for de ærlige
ID-porten
Foretaksetablering Innbetaling av aksjekapital
Foretaksetablering Registrer foretak
Foretaksetablering Stifte selskap (velge organisasjonsform)
Foretaksetablering Sette opp sperrret Bankkonto
Foretaksetablering Etablere foretak
Sette opp sperrret Bankkonto Stifte selskap (velge organisasjonsform)
Stifte selskap (velge organisasjonsform) Innbetaling av aksjekapital
Innbetaling av aksjekapital Registrer foretak
Registrer foretak Firmaattest
Etablere foretak Entreprenør / søker
Næringsetaten Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste
Brønnøysundregistrene Stifte selskap (velge organisasjonsform)
Brønnøysundregistrene Registrer foretak
Bank Sette opp sperrret Bankkonto
Bank Innbetaling av aksjekapital
Serverings- og skjenkebevilning Sende inn forventet alkoholsalg. Betale skjenke-bevillingsgebyr
Serverings- og skjenkebevilning Sender bevillings-papirer til bryggeri og vinmonopol
Serverings- og skjenkebevilning Ta kunnskaps-og etablererprøven
Serverings- og skjenkebevilning Få skjenke- og serveringstilatelse
Serverings- og skjenkebevilning Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste
Serverings- og skjenkebevilning Firmaattest
Sender bevillings-papirer til bryggeri og vinmonopol Sende inn forventet alkoholsalg. Betale skjenke-bevillingsgebyr
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Sender bevillings-papirer til bryggeri og vinmonopol
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Helsemessige og sosiale forhold (kan også gå på beliggenhet)
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Vandel og omstendighetene rundt stedet
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Vandel, herunder bemerkninger som gjelder ligning, mva og foretatt bokettersyn
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Motta søknad
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Behandle, fatte vedtak
Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste Bemerkninger som gjelder manglende/forsinket betaling av skatt og avgift
Vandel og omstendighetene rundt stedet Utredning av omstendigheter rundt stedet
Vandel og omstendighetene rundt stedet Vandelsattest
Vandel, herunder bemerkninger som gjelder ligning, mva og foretatt bokettersyn Uttalselse om utestående skatter og avgifter for involverte personer og virksomheter.
Motta søknad Bekreftelse på bestått etablererprøve
Motta søknad Huseier, Revisor, Tidligere eier, Kartverket
Motta søknad Beskrivelse av stedets beliggenhet, Leiekontrakt eller skjøte • Grunneiers tillatelse til uteservering • Tegning av lokalet inne og ute • Aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler
Behandle, fatte vedtak Skjenkebevilgning
Ta kunnskaps-og etablererprøven Bekreftelse på bestått etablererprøve
Ta kunnskaps-og etablererprøven Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste
Få skjenke- og serveringstilatelse Entreprenør / søker
Poitiet Vandel og omstendighetene rundt stedet
Skatt Vandel, herunder bemerkninger som gjelder ligning, mva og foretatt bokettersyn
Vinmonopol og bryggeri Sender bevillings-papirer til bryggeri og vinmonopol
Kursholder Ta kunnskaps-og etablererprøven
Fagsystem Behandle, fatte vedtak
Kemner Bemerkninger som gjelder manglende/forsinket betaling av skatt og avgift
Bydelsutvalg Helsemessige og sosiale forhold (kan også gå på beliggenhet)
Nasjonalt bevilgningsregister Fagsystem
FIKS SvarUT
Vann-og avløpsetaten Sjekk registrert og installert fettutskiller
Plan og bygg Lokaliteter
Lokaliteter Sjekk registrert og installert fettutskiller
Lokaliteter Godkjenne lokaler
Sjekk registrert og installert fettutskiller Tømmeavtale
Godkjenne lokaler Entreprenør / søker
SvarUT Fagsystem
Kun én gang (once only) Digitalt førstevalg
Registrering hos Mattilsynet Registrering hos Mattilsynet