Søke om serverings-og skjenkebevilling med søknadsstatustjeneste ()