Bemerkninger som gjelder manglende/forsinket betaling av skatt og avgift ()