Vandel, herunder bemerkninger som gjelder ligning, mva og foretatt bokettersyn ()