Uttalselse om utestående skatter og avgifter for involverte personer og virksomheter. ()