Beskrivelse av stedets beliggenhet, Leiekontrakt eller skjøte • Grunneiers tillatelse til uteservering • Tegning av lokalet inne og ute • Aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler ()