Epics (Altinn Broker) ()
Epics (Altinn Broker)
Finne og velge riktig mottakeradresse (Epic)
Tilgang til brukerstøtte og veiledning
Kunne velge mottakskanal for forsendelser og varsler
Motta varsel om forsendelse
Kunne gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag
Kalkulere investeringsbehov
Infrastrukturen må ha tilstrekkelig informasjonssikkerhet og personvern
Kunne motta kun nytt og endret innhold, og ikke hele samlinger av filer
Selvbetjent oppsett av løsningen for avsender
Selvbetjent oppsett av løsningen for mottaker
Finne og velge riktig mottakeradresse
Forutsigbarhet i utviklingen av løsningen
Sanntids sporing av status om levering, mottak og lesing av forsendelser i sanntid
Sømløs integrasjon på tvers av sektorer og kommunikasjonsinfrastrukturer
Kunne oppdage forsinkede og mislykkede forsendelser
Til enhver tid ha oppdaterte datasett
Tilgang til statistikk
Kunne abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk)
Historisk sporing av levering, mottak og lesing av forsendelser
Støtte for retten til å bli glemt ved avsluttet kundeforhold
Kunne abonnere på ulike nivå av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid)
Kunne gi beskjed om kansellering av forsendelser
Identifisere endringer i motatte filer
Tidsnok levering av meldinger iht. SLA, uavhengig av belastning på systemet
Kunne sende store filer til en eller flere mottakere
Kunne sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
Kunne motta store filer
Kunne integrere med egne fagsystemer
Kunne gi beskjed om korrigering av innhold i tidligere forsendelser
Selvbetjent oppsett av løsningen for avsender
Selvbetjent oppsett av løsningen for mottaker
Incomplete task