Infrastrukturen må ha tilstrekkelig informasjonssikkerhet og personvern ()
GitHub ID