Selvbetjent oppsett av løsningen for avsender ()
GitHub ID