Selvbetjent oppsett av løsningen for mottaker ()
GitHub ID