Kunne oppdage forsinkede og mislykkede forsendelser ()
GitHub ID