Altinn Broker 3.0 constraints, goals, course of actions ()
Altinn Broker 3.0 constraints, goals, course of actions
difi:namespace
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03
Støtte for vesentlig større filer enn i dag, f.eks. minst 10 GB
GUI for sending og mottak av meldinger
Løsninger for autorisering og autorisasjon
Ny løsning for tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR)
Bakoverkompatibilitet til dagens API
Sentral oppslagtjeneste med oversikt over aktuelle mottakere
Overgang fra gammel til ny løsning
Constraints / Assumptions
Bakoverkompatibilitet til dagens API
Anta kun som komponent i andre fellesløsninger, uten egne kunder
Ny kodebase som open source
Anta spesialisering av Altinn Broker for STORE meldinger/filer
Felles API med andre løsninger for meldingsutveksling
Hosting i sky
Dagens kunder skal slippe å måtte endre forretningsprosesser
Skru av SOAP
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 ***
0-alternativet (dagens løsning)
Teknologier og løsninger for overføring av store filer
Altinn Broker 3.0 forslag 1 (utkast)
Altinn Broker integrasjon med Dialogporten
Altinn Broker gjennom Peppol aksesspunkter
Altinn Broker funksjonalitet som tjeneste i DAN
Hybrid
Hybrider
Gå i retning av antatt målbilde
Gå rett på antatt målbilde (EU-APIer)
Oppgradering av dagens løsning
Dagens løsning,med oppgradering til Altinn 3 platform
Konsepter for overgagsarkirektur
KLADD: Konsepter for overgangsarkitektur
Altinn Broker som produkt med byggeklosser for gjenbruk
Redefiner produktet (del av større produkt)
Al tinn Broker gjennom eFormidling
Altinn Broker 2.0 - eksisterende løsningsskisse
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - flow
Gå rett på antatt målbilde
Gå rett på antatt målbilde (EU-APIer)
KLADD: Konsepter for overgangsarkitektur
Behov og krav
Brukerbehov ref. Excel-ark
Use cases for meldingsutveksling
Epics, features, user stories
Kundespesifikke krav
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
Utvekslingsmønstre - oversikt (canvas)
Tjenestekvalitet (Erik)
Visjoner og mål
Altinn Broker Vision
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Støtte for vesentlig større filer enn i dag, f.eks. minst 10 GB
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 GUI for sending og mottak av meldinger
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Løsninger for autorisering og autorisasjon
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Ny løsning for tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR)
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Bakoverkompatibilitet til dagens API
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Sentral oppslagtjeneste med oversikt over aktuelle mottakere
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Overgang fra gammel til ny løsning
Grunnleggende avklaringer ref. Steinar 2023-05-03 Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 ***
Constraints / Assumptions Bakoverkompatibilitet til dagens API
Constraints / Assumptions Anta kun som komponent i andre fellesløsninger, uten egne kunder
Constraints / Assumptions Ny kodebase som open source
Constraints / Assumptions Anta spesialisering av Altinn Broker for STORE meldinger/filer
Constraints / Assumptions Felles API med andre løsninger for meldingsutveksling
Constraints / Assumptions Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 ***
Constraints / Assumptions Hosting i sky
Constraints / Assumptions Dagens kunder skal slippe å måtte endre forretningsprosesser
Constraints / Assumptions Skru av SOAP
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Gå i retning av antatt målbilde
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Oppgradering av dagens løsning
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Konsepter for overgagsarkirektur
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Altinn Broker som produkt med byggeklosser for gjenbruk
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** 0-alternativet (dagens løsning)
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Hybrid
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Altinn Broker integrasjon med Dialogporten
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Altinn Broker gjennom Peppol aksesspunkter
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Altinn Broker funksjonalitet som tjeneste i DAN
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Al tinn Broker gjennom eFormidling
Alternative konsepter for overgangsarkitektur *** TAKE 1 *** Gå rett på antatt målbilde
Altinn Broker som produkt med byggeklosser for gjenbruk Altinn Broker funksjonalitet som tjeneste i DAN
Behov og krav Constraints / Assumptions
Visjoner og mål Behov og krav