Altinn Broker som produkt med byggeklosser for gjenbruk ()