GUI for sending og mottak av meldinger ()
difi:namespace