KLADD: Konsepter for overgangsarkitektur ()
KLADD: Konsepter for overgangsarkitektur
Aktuelle konsepter Store filer via asynkron meldingsutveksling
Aktuelle konsepter Store filer via felles datalager
Aktuelle konsepter La store filer ligge hos dataeier (normalt avsender)
Aktuelle konsepter Distribuert filoverføring (Bittorrent)
Aktuelle konsepter Multimedia streaming
Aktuelle konsepter Event streaming
Aktuelle konsepter Oppgradering av dagens løsning
Aktuelle konsepter Verifiable credentials
La store filer ligge hos dataeier (normalt avsender) Unngår ekstra kopiering og mellomlagring
Multimedia streaming Unngå kopiering av store multimediafiler
Event streaming Unngå kopiering av store filer gjennom strømming av hendelser
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing Open e-TrustEx
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing eDelivery med plugin for å støtte STORE filer
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing IDSA connector x
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing Oppsplitting i mindre forsendeser
Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling Store filer via asynkron meldingsutveksling
Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling Gjenbruk av eksisterende EU-løsning
Oppsplitting i mindre forsendeser Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling
Open source løsninger Seafile
Open source løsninger FileSender
Open source løsninger ownCloud
Open source løsninger Pydio
Open source løsninger Nextcloud
Open source løsninger Store filer via felles datalager
Løsninger for ... InterPlanetary File System (IPFS)
Løsninger for ... Store filer via felles datalager
Løsninger for multimedia strømming Multimedia streaming
Løsninger for event streaming Context Broker
Løsninger for event streaming Kafka