Unngå kopiering av store filer gjennom strømming av hendelser ()