Assorted drafts ()
Assorted drafts
Diverse utkast - gammelt og nytt
Deling av data (Erik, 2019)
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Del og innhent data og hendelser, detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Del og innhent data, verdistrøm
Del og innhent data, verdistrøm
Tilrettelegg for datadeling
Tilrettelegg for datadeling
Del og innhent data - overordnet aktørbilde
Del og innhent data - overordnet aktørbilde
Prioriterte temaer innen datadeling (2019)
Prioriterte temaer innen datadeling (2019)
Sammenhengende tjenester Erik, 2019)
Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Sammenhengende tjenester - Overordnede verdistrømmer
Sammenhengende tjenester - Overordnede verdistrømmer
Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser
Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser
Utfør steg i samhandlingsprosess
Utfør steg i samhandlingsprosess
Felles økosystem
Felles økosystem (Kartverkets framstilling)
Felles økosystem (Kartverkets framstilling)
Saksbehandling RA (Erik, 2021)
Operative evner
Operative evner
Forvaltningsmessige evner
Forvaltningsmessige evner
Overordnet verdistrøm (RA saksbehandling)
Overordnet verdistrøm (RA saksbehandling)
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019)
Archimate-symboler
Archimate-symboler
Abstraksjon - interface
Abstraksjon - interface
Abstraksjon - ressurser
Abstraksjon - ressurser
Realisering
Realisering
Abstraksjon eksempler
Abstraksjon eksempler
Abstraksjon - prosess
Abstraksjon - prosess
Abstraksjon - data
Abstraksjon - data
Abstraksjon - tjeneste
Abstraksjon - tjeneste
Mønstre (Erik, 2021)
Utvekslingsmønstre
Utvekslingsmønstre - de viktigste
Samhandlingsmønstre og meldingstyper
Samhandlingsmønstre og meldingstyper
Map utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Map utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Utvekslingsmønstre - oversikt (canvas)
Utvekslingsmønstre - oversikt (canvas)
Integration styles
Integration styles
Samhandlingsmønstre - de viktigste
Samhandlingsmønstre - de viktigste
Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019)
Inngangsport RA Forespørsel
Inngangsport RA Forespørsel
RA Forsendelse
RA Forsendelse
Roller involvert i datautveksling
Roller involvert i datautveksling
RA Publisering
RA Publisering
EU-arkitektur
OPEN DEI Building Blocks (2021)
OPEN DEI Building Blocks (2021)
OPEN DEI Building Blocks (2022)
OPEN DEI Building Blocks (2022)
Promoteheus-X Building blocks (2022)
Promoteheus-X Building blocks (2022)
Simpl Administration Services
Simpl Administration Services
Gaia-X
Gaia-X
Simple building blocks level 1
Simple building blocks level 1
Simpl Infrastructure connector services.png
Simpl Infrastructure connector services
Simpl Data Services
Simpl Data Services
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng
Martins oversikt (utkast)
Martins oversikt (utkast)
Fellesløsninger ref. Torget vår 2019)
Fellesløsninger ref. Torget vår 2019)
Mortens oversikt (utkast)
Mortens oversikt (utkast)
Steinars oversikt (utkast)
Steinars oversikt (utkast)
Fellesløsninger for deling av data (Erik 2019)
Fellesløsninger for deling av data (Erik 2019)
Diverse utkast - gammelt og nytt Mønstre (Erik, 2021)
Diverse utkast - gammelt og nytt Deling av data (Erik, 2019)
Diverse utkast - gammelt og nytt Sammenhengende tjenester Erik, 2019)
Diverse utkast - gammelt og nytt EU-arkitektur
Diverse utkast - gammelt og nytt Felles økosystem
Diverse utkast - gammelt og nytt Saksbehandling RA (Erik, 2021)
Diverse utkast - gammelt og nytt Modelleringskonvensjoner Erik, 2019)
Diverse utkast - gammelt og nytt Fellesløsninger - oversikt og sammenheng
Diverse utkast - gammelt og nytt Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019)
Deling av data (Erik, 2019) Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Deling av data (Erik, 2019) Del og innhent data og hendelser, detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Deling av data (Erik, 2019) Tilrettelegg for datadeling
Deling av data (Erik, 2019) Del og innhent data - overordnet aktørbilde
Deling av data (Erik, 2019) Del og innhent data, verdistrøm
Deling av data (Erik, 2019) Sammenhengende tjenester Erik, 2019)
Deling av data (Erik, 2019) Prioriterte temaer innen datadeling (2019)
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter Tilrettelegg for datadeling
Del og innhent data og hendelser, detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Del og innhent data, verdistrøm Del og innhent data og hendelser, detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Tilrettelegg for datadeling Del og innhent data - overordnet aktørbilde
Del og innhent data - overordnet aktørbilde Prioriterte temaer innen datadeling (2019)
Sammenhengende tjenester Erik, 2019) Sammenhengende tjenester - Overordnede verdistrømmer
Sammenhengende tjenester Erik, 2019) Utfør steg i samhandlingsprosess
Sammenhengende tjenester Erik, 2019) Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Sammenhengende tjenester Erik, 2019) Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Sammenhengende tjenester Erik, 2019) Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser
Sammenhengende tjenester Erik, 2019) Saksbehandling RA (Erik, 2021)
Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser
Sammenhengende tjenester - Overordnede verdistrømmer Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser Utfør steg i samhandlingsprosess
Felles økosystem Felles økosystem (Kartverkets framstilling)
Felles økosystem EU-arkitektur
Saksbehandling RA (Erik, 2021) Overordnet verdistrøm (RA saksbehandling)
Saksbehandling RA (Erik, 2021) Forvaltningsmessige evner
Saksbehandling RA (Erik, 2021) Operative evner
Saksbehandling RA (Erik, 2021) Modelleringskonvensjoner Erik, 2019)
Forvaltningsmessige evner Operative evner
Overordnet verdistrøm (RA saksbehandling) Forvaltningsmessige evner
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Archimate-symboler
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Realisering
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Abstraksjon eksempler
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Abstraksjon - ressurser
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Abstraksjon - prosess
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Abstraksjon - tjeneste
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Abstraksjon - interface
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Abstraksjon - data
Modelleringskonvensjoner Erik, 2019) Felles økosystem
Archimate-symboler Realisering
Abstraksjon - interface Abstraksjon - prosess
Realisering Abstraksjon eksempler
Abstraksjon eksempler Abstraksjon - data
Abstraksjon - prosess Abstraksjon - ressurser
Abstraksjon - data Abstraksjon - tjeneste
Abstraksjon - tjeneste Abstraksjon - interface
Mønstre (Erik, 2021) Utvekslingsmønstre
Mønstre (Erik, 2021) Samhandlingsmønstre og meldingstyper
Mønstre (Erik, 2021) Map utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Mønstre (Erik, 2021) Utvekslingsmønstre - oversikt (canvas)
Mønstre (Erik, 2021) Samhandlingsmønstre - de viktigste
Mønstre (Erik, 2021) Integration styles
Mønstre (Erik, 2021) Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019)
Utvekslingsmønstre Utvekslingsmønstre - oversikt (canvas)
Samhandlingsmønstre og meldingstyper Utvekslingsmønstre
Utvekslingsmønstre - oversikt (canvas) Samhandlingsmønstre - de viktigste
Integration styles Samhandlingsmønstre og meldingstyper
Samhandlingsmønstre - de viktigste Map utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019) Roller involvert i datautveksling
Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019) RA Publisering
Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019) RA Forsendelse
Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019) Inngangsport RA Forespørsel
Referansearkitektur for datautveksling (Erik, 2019) Deling av data (Erik, 2019)
Inngangsport RA Forespørsel RA Publisering
RA Forsendelse Inngangsport RA Forespørsel
Roller involvert i datautveksling RA Forsendelse
EU-arkitektur OPEN DEI Building Blocks (2021)
EU-arkitektur Gaia-X
EU-arkitektur Promoteheus-X Building blocks (2022)
EU-arkitektur Simple building blocks level 1
EU-arkitektur Simpl Data Services
EU-arkitektur Simpl Infrastructure connector services.png
EU-arkitektur Simpl Administration Services
EU-arkitektur OPEN DEI Building Blocks (2022)
OPEN DEI Building Blocks (2021) OPEN DEI Building Blocks (2022)
OPEN DEI Building Blocks (2022) Gaia-X
Promoteheus-X Building blocks (2022) Simple building blocks level 1
Gaia-X Promoteheus-X Building blocks (2022)
Simple building blocks level 1 Simpl Data Services
Simpl Infrastructure connector services.png Simpl Administration Services
Simpl Data Services Simpl Infrastructure connector services.png
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng Mønstre (Erik, 2021)
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng Martins oversikt (utkast)
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng Mortens oversikt (utkast)
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng Steinars oversikt (utkast)
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng Fellesløsninger ref. Torget vår 2019)
Fellesløsninger - oversikt og sammenheng Fellesløsninger for deling av data (Erik 2019)
Martins oversikt (utkast) Steinars oversikt (utkast)
Mortens oversikt (utkast) Fellesløsninger for deling av data (Erik 2019)
Steinars oversikt (utkast) Mortens oversikt (utkast)
Fellesløsninger for deling av data (Erik 2019) Fellesløsninger ref. Torget vår 2019)