Samhandlingsmønstre og meldingstyper ()
Samhandlingsmønstre og meldingstyper
Meldingsutveksling Meldingsforsendelse
Spørring og svar på spørring Svar
Spørring og svar på spørring Forespørsel
Meldingsforsendelse Melding
Forespørsel Kommandomelding
Svar Dokumentmelding
Svar Forespørsel
Hendelsesmelding Melding
Meldingsinnhold Meldingsrelaterte data
Kommandomelding Melding
Melding Meldingsinnhold
Publisering av notifikasjoner om hendelser Notifikasjon om forretningshendelse
Publisering av notifikasjoner om hendelser Dynamisk prosesskoreografi
Publisering av notifikasjoner om hendelser Datareplikering
Publisering av notifikasjoner om hendelser Notifikasjon om dataendring
Oppslag i datakilde Spørring og svar på spørring
Forhåndsavtalt triggermelding Kommandomelding
Dokumentmelding Melding
Meldingsrelaterte data Melding
kan inneholde Dynamisk prosesskoreografi Forhåndsavtalt prosesskoreografi
Oppdatering av data i annen løsning Endringsforespørsel
Endringsforespørsel Kommandomelding
Oversendelse av signert datadistribusjon (dokument) Oversendelse av datadistribusjon (dokument)
Søk Spørring og svar på spørring
Oversendelse av datadistribusjon (dokument) Dokumentmelding
Notifikasjon til kjente parter Datareplikering
Notifikasjon til kjente parter Notifikasjon om dataendring
Notifikasjon til kjente parter Notifikasjon om forretningshendelse
Notifikasjon til kjente parter Dynamisk prosesskoreografi
Trigge neste ledd i samme prosess Forhåndsavtalt triggermelding
Trigge neste ledd i samme prosess Forhåndsavtalt prosesskoreografi
Notifikasjon om forretningshendelse Hendelsesmelding
Notifikasjon om dataendring Hendelsesmelding