Oversendelse av signert datadistribusjon (dokument) ()