Fellesløsninger ref. Torget vår 2019) ()
Fellesløsninger ref. Torget vår 2019)
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
forvalter BR-digitalisering Samtykkebasert lånesøknad
forvalter BR-digitalisering Digital Eiendomshandel
forvalter BR-digitalisering Altinn samtykke
forvalter BR-digitalisering Altinn Tjenesteutviklingsløsning (TUL)
forvalter BR-digitalisering Altinn digital dialog
forvalter BR-digitalisering Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter (KoFuVi
forvalter BR-digitalisering Altinn sending av dokument
forvalter BR-digitalisering Altinn Notification
forvalter BR-digitalisering Altinn styring av tilgang
forvalter BR-digitalisering Altinn eBevis
forvalter BR-digitalisering Altinn digital post til virksomheter
forvalter BR-digitalisering Altinn API
forvalter BR-digitalisering Altinn Informasjonsportal
forvalter BR-digitalisering Altinn hente data fra register
forvalter Kartverket Matrikkelen
forvalter KS KS FIKS tjenesteplattform
forvalter KS KS SvarUt/SvarInn
forvalter BR Enhetsregisteret
forvalter BR-digitalisering (Infoforvaltning) Felles Begrepskatalog
forvalter BR-digitalisering (Infoforvaltning) Felles Datasettkatalog
forvalter BR-digitalisering (Infoforvaltning) Felles Datakatalog
forvalter BR-digitalisering (Infoforvaltning) Felles API-katalog
forvalter BR-digitalisering (Infoforvaltning) Felles Datamodellkatalog
forvalter Difi Digital postkasse til innbyggere (DPI)
forvalter Difi eFormidling
forvalter Difi eSignering
forvalter Difi Elektronisk mottakerregister (ELMA)
forvalter Difi ID-porten
forvalter Difi Maskinporten
forvalter Difi eInnsyn​
forvalter Difi Kontakt- og reservasjonsregisteret​ for innbyggere (KRR)
forvalter Skatteetaten Folkeregisteret​