Altinn hente data fra register ()
dct:type
difi:namespace
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label